Copyright © by Spotted Design  - All Right Reserved

  1. en
  2. fr
  3. pl
  4. no

*Modyfikacja to zmiana koncepcji na inną, znacząca zmiana projektu, połączenie elementów z kilku projektów wstępnych lub dodanie innych. Kolejna modyfikacja z projektu 125zł.

*Poprawka polega na szczegółowym dopracowaniu projektu, zmianie koloru, dodaniu tekstu lub jego korekcie, zmianie szaty graficznej elementów projektu i innych podobnych drobnych zmianach.

*Nowa wersja lub zmiany traktowane jako nowy projekt są wyceniane osobno 250zł za projekt.

*Logo + pliki otwarte, aby otrzymać pliki otwarte logo lub innych projektów graficznych, pobierana jest + 100% ceny.

Wizytówka

design

250zł netto

2 propozycje z 1 modyfikacją wizytówki,

poprawki bez ograniczeń - jedna lub dwie strony,

projekt w formacie png, jpg i pdf.