Copyright © by Spotted Design  - All Right Reserved

  1. en
  2. fr
  3. pl
  4. no

Katalog

design

 4 strony - 1000zł netto

8 strony - 1750zł netto

12 strony -2300zł netto

16 strony - 2500zł netto

20 strony - 3000zł netto

24 strony - 3500zł netto

Projekt katalog A4 lub A5 z 4, 8, 12... lub więcej stronami. Jeśli chcesz zamówić więcej niż 24 strony, skontaktuj się z nami, aby uzyskać lepszą cenę! office@spottedesign.com